Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 477
Godišta: 2015-2010 24
Godišta: 2009-2008 21
Godišta: 2007-2006 39
Godišta: 2005-2004 40
Godišta: 2003-2002 35
Godišta: 2001-1980 20
Godišta: 2014-2009 37
Godišta: 2008-2006 47
Godišta: 2014-2013 3
Godišta: 2012-2011 9
Godišta: 2010-2009 18
Godišta: 2015-2010 14
Godišta: 2009-2008 16
Godišta: 2007-2006 21
Godišta: 2005-2004 38
Godišta: 2003-2002 10
Godišta: 2001-1980 10
Godišta: 2014-2009 26
Godišta: 2008-2006 33
Godišta: 2014-2013 3
Godišta: 2012-2011 5
Godišta: 2010-2009 8
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.