Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 477
Godišta: 2016-2011 24
Godišta: 2010-2009 21
Godišta: 2008-2007 39
Godišta: 2006-2005 40
Godišta: 2004-2003 35
Godišta: 2002-1981 20
Godišta: 2015-2010 37
Godišta: 2009-2007 47
Godišta: 2015-2014 3
Godišta: 2013-2012 9
Godišta: 2011-2010 18
Godišta: 2016-2011 14
Godišta: 2010-2009 16
Godišta: 2008-2007 21
Godišta: 2006-2005 38
Godišta: 2004-2003 10
Godišta: 2002-1981 10
Godišta: 2015-2010 26
Godišta: 2009-2007 33
Godišta: 2015-2014 3
Godišta: 2013-2012 5
Godišta: 2011-2010 8
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.