Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Sparing

Muško
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Srpski Soko
-
5
5
5
5
2.
Tae-lo
-
3
3
3
3
3.
Taekwon-do ''romanija'' - Pale
-
2
2
2
2
4.
"Šekovići"
-
2
2
2
2
5.
Srpski Soko
-
2
2
2
2
6.
"sokol"
-
2
2
2
2
7.
"Šekovići"
-
1
1
1
1
8.
Taekwon Do "falcon"
-
1
1
1
1
9.
Tae-lo
-
1
1
1
1
10.
Tae-lo
-
1
1
1
1
11.
Srpski Soko
-
6
5
5
4
12.
Ozon Han Pjesak
-
6
5
5
4
13.
"Šekovići"
-
5
4
4
3
14.
Srpski Soko
-
5
4
4
3
15.
"Šekovići"
-
5
4
4
3
16.
Srpski Soko
-
4
3
3
2
17.
"Šekovići"
-
4
3
3
2
18.
Taekwon-do ''romanija'' - Pale
-
4
3
3
2
19.
Srpski Soko
-
4
3
3
2
20.
"Šekovići"
-
3
2
2
1
21.
Srpski Soko
-
2
1
1
0
22.
Srbija Tim
-
2
1
1
0
23.
"Šekovići"
-
2
1
1
0
24.
Dusan Silnj
-
2
1
1
0
25.
Dusan Silnj
-
2
1
1
0
26.
Tae-lo
-
2
1
1
0
27.
Srbija Tim
-
2
1
1
0
28.
"Šekovići"
-
4
3
3
2
29.
Srpski Soko
-
3
2
2
1
30.
Srbija Tim
-
5
3
3
1
31.
Dusan Silnj
-
4
2
2
0
32.
"sokol"
-
4
2
2
0
33.
Ozon Han Pjesak
-
4
2
2
0
34.
"Šekovići"
-
4
2
2
0
35.
"Šekovići"
-
4
2
2
0
36.
Ozon Han Pjesak
-
2
1
1
0
37.
Dusan Silnj
-
2
1
1
0
38.
Tae-lo
-
2
1
1
0
39.
Ozon Han Pjesak
-
2
1
1
0
40.
"zrinski" Bošnjaci
-
3
1
1
-1
41.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
42.
Škorpion
-
3
1
1
-1
43.
Taekwon Do "falcon"
-
3
1
1
-1
44.
Taekwon Do "falcon"
-
3
1
1
-1
45.
Tae-lo
-
3
1
1
-1
46.
"Šekovići"
-
3
1
1
-1
47.
"Šekovići"
-
3
1
1
-1
48.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
49.
Srpski Soko
-
2
0
0
-2
50.
Tae-lo
-
2
0
0
-2
51.
Srpski Soko
-
2
0
0
-2
52.
"Šekovići"
-
2
0
0
-2
53.
Dusan Silnj
-
2
0
0
-2
54.
"Šekovići"
-
2
0
0
-2
55.
Taekwon-do Shark
-
2
0
0
-2
56.
"Šekovići"
-
2
0
0
-2
57.
"Šekovići"
-
2
0
0
-2
58.
Loznica
-
2
0
0
-2
59.
Škorpion
-
2
0
0
-2
60.
Dusan Silnj
-
2
0
0
-2
61.
Taekwon Do "falcon"
-
2
0
0
-2
62.
"Šekovići"
-
2
0
0
-2
63.
Omega M
-
2
0
0
-2
64.
Loznica
-
2
0
0
-2
65.
"Šekovići"
-
2
0
0
-2
66.
Taekwon-do ''romanija'' - Pale
-
1
0
0
-1
67.
Tae-lo
-
1
0
0
-1
68.
Tae-lo
-
1
0
0
-1
69.
Dusan Silnj
-
1
0
0
-1
70.
"Šekovići"
-
1
0
0
-1
71.
"Šekovići"
-
1
0
0
-1
72.
Tae-lo
-
1
0
0
-1
Žensko
Rb.
Takmičar
Klub
Kategorija
Bor
Pob
Bod
Raz
1.
Srpski Soko
-
4
4
4
4
2.
Srbija Tim
-
4
4
3
3
3.
"Šekovići"
-
2
2
2
2
4.
Tae-lo
-
2
2
2
2
5.
Princip
-
2
2
2
2
6.
"Šekovići"
-
1
1
1
1
7.
Tae-lo
-
5
4
4
3
8.
Srpski Soko
-
5
4
4
3
9.
"Šekovići"
-
4
3
3
2
10.
Srbija Tim
-
4
3
3
2
11.
Princip
-
3
2
2
1
12.
Ozon Han Pjesak
-
3
2
2
1
13.
"zrinski" Bošnjaci
-
2
1
1
0
14.
Srpski Soko
-
2
1
1
0
15.
Taekwon-do ''romanija'' - Pale
-
2
1
1
0
16.
Princip
-
2
1
1
0
17.
Srbija Tim
-
2
0
1
0
18.
"sokol"
-
3
2
2
1
19.
Princip
-
5
3
3
1
20.
"Šekovići"
-
4
2
2
0
21.
"Šekovići"
-
2
1
1
0
22.
Dusan Silnj
-
3
1
1
-1
23.
Princip
-
3
1
1
-1
24.
Taekwon Do "falcon"
-
3
1
1
-1
25.
Taekwon-do ''romanija'' - Pale
-
3
1
1
-1
26.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
27.
Princip
-
3
1
1
-1
28.
Srpski Soko
-
3
1
1
-1
29.
Princip
-
3
1
1
-1
30.
Taekwon-do Shark
-
2
0
0
-1
31.
Srbija Tim
-
2
0
0
-2
32.
Srbija Tim
-
2
0
0
-2
33.
"zrinski" Bošnjaci
-
2
0
0
-2
34.
Škorpion
-
2
0
0
-2
35.
Srbija Tim
-
2
0
0
-2
36.
Taekwon-do Shark
-
2
0
0
-2
37.
Tae-lo
-
2
0
0
-2
38.
"Šekovići"
-
1
0
0
-1
39.
"Šekovići"
-
1
0
0
-1
40.
"zrinski" Bošnjaci
-
1
0
0
-1
41.
Tae-lo
-
1
0
0
-1
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.