Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 692
Godišta: 2014-2013 3
Godišta: 2012-2011 17
Godišta: 2010-2008 80
Godišta: 2007-2005 98
Godišta: 2004-2002 63
Godišta: 2002-1979 15
Godišta: 2011-2008 12
Godišta: 2011-2005 7
Godišta: 2007-2002 2
Godišta: 2001-1989 2
Godišta: 2001-1959 3
Godišta: 1979-1969 1
Godišta: 1954-1939 1
Godišta: 2013-2012 3
Godišta: 2011-2010 7
Godišta: 2009-2008 4
Godišta: 2014-2013 1
Godišta: 2012-2011 23
Godišta: 2010-2008 76
Godišta: 2007-2005 122
Godišta: 2004-2002 43
Godišta: 2002-1979 12
Godišta: 2011-2008 18
Godišta: 2011-2005 7
Godišta: 2007-2002 2
Godišta: 2001-1989 5
Godišta: 2001-1959 8
Godišta: 1988-1979 1
Godišta: 1978-1969 2
Godišta: 2013-2012 3
Godišta: 2011-2010 16
Godišta: 2009-2008 4
Godišta: 2011-2005 20
Godišta: 2011-2002 3
Godišta: 2007-2001 2
Godišta: 2004-2002 6
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.