Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 391
Godišta: 2014-2013 11
Godišta: 2012-2011 40
Godišta: 2010-2008 52
Godišta: 2007-2005 60
Godišta: 2004-2002 24
Godišta: 2002-1989 2
Godišta: 2011-2008 4
Godišta: 2011-2005 1
Godišta: 2001-1959 2
Godišta: 2014-2014 2
Godišta: 2013-2013 5
Godišta: 2012-2012 7
Godišta: 2011-2011 5
Godišta: 2009-2004 5
Godišta: 2014-2013 3
Godišta: 2012-2011 25
Godišta: 2010-2008 55
Godišta: 2007-2005 50
Godišta: 2004-2002 13
Godišta: 2002-1989 2
Godišta: 2011-2008 5
Godišta: 2011-2005 2
Godišta: 2014-2014 1
Godišta: 2013-2013 2
Godišta: 2012-2012 2
Godišta: 2011-2011 6
Godišta: 2010-2004 5
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.