Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 529
Godišta: 2014-2013 11
Godišta: 2012-2011 49
Godišta: 2010-2008 57
Godišta: 2007-2005 73
Godišta: 2004-2002 23
Godišta: 2002-1989 10
Godišta: 2011-2008 7
Godišta: 2011-2005 3
Godišta: 2015-2015 1
Godišta: 2014-2014 3
Godišta: 2013-2013 3
Godišta: 2012-2012 12
Godišta: 2011-2011 6
Godišta: 2010-2006 23
Godišta: 2006-1989 6
Godišta: 2014-2013 7
Godišta: 2012-2011 28
Godišta: 2010-2008 67
Godišta: 2007-2005 59
Godišta: 2004-2002 21
Godišta: 2002-1989 2
Godišta: 2011-2008 16
Godišta: 2001-1989 2
Godišta: 2001-1959 1
Godišta: 2014-2014 2
Godišta: 2013-2013 3
Godišta: 2012-2012 5
Godišta: 2011-2011 4
Godišta: 2010-2006 22
Godišta: 2006-1989 3
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.