Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 529
Godišta: 2015-2014 11
Godišta: 2013-2012 49
Godišta: 2011-2009 57
Godišta: 2008-2006 73
Godišta: 2005-2003 23
Godišta: 2003-1990 10
Godišta: 2012-2009 7
Godišta: 2012-2006 3
Godišta: 2016-2016 1
Godišta: 2015-2015 3
Godišta: 2014-2014 3
Godišta: 2013-2013 12
Godišta: 2012-2012 6
Godišta: 2011-2007 23
Godišta: 2007-1990 6
Godišta: 2015-2014 7
Godišta: 2013-2012 28
Godišta: 2011-2009 67
Godišta: 2008-2006 59
Godišta: 2005-2003 21
Godišta: 2003-1990 2
Godišta: 2012-2009 16
Godišta: 2002-1990 2
Godišta: 2002-1960 1
Godišta: 2015-2015 2
Godišta: 2014-2014 3
Godišta: 2013-2013 5
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2007 22
Godišta: 2007-1990 3
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.