Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 416
Godišta: 2014-2013 2
Godišta: 2012-2011 30
Godišta: 2010-2008 79
Godišta: 2007-2005 90
Godišta: 2004-2002 35
Godišta: 2002-1989 15
Godišta: 2011-2008 16
Godišta: 2011-2005 2
Godišta: 2001-1989 3
Godišta: 2001-1959 1
Godišta: 2014-2013 1
Godišta: 2012-2011 11
Godišta: 2010-2008 39
Godišta: 2007-2005 38
Godišta: 2004-2002 24
Godišta: 2002-1989 12
Godišta: 2011-2008 11
Godišta: 2011-2005 2
Godišta: 2001-1989 2
Godišta: 2001-1959 2
Godišta: 1988-1979 1
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.