Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 326
Godišta: 2010-2008 43
Godišta: 2007-2005 67
Godišta: 2004-2002 38
Godišta: 2002-1989 16
Godišta: 2011-2008 1
Godišta: 2001-1959 1
Godišta: 2010-2008 39
Godišta: 2007-2005 55
Godišta: 2004-2002 32
Godišta: 2002-1989 16
Godišta: 2011-2008 8
Godišta: 2011-2005 4
Godišta: 2001-1989 4
Godišta: 2001-1959 2
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.