Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 199
Godišta: 2013-2011 15
Godišta: 2010-2008 22
Godišta: 2007-2005 25
Godišta: 2004-2002 10
Godišta: 2002-1979 5
Godišta: 2011-2008 2
Godišta: 2014-2013 4
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2011 2
Godišta: 2010-2010 2
Godišta: 2009-2009 2
Godišta: 2013-2011 19
Godišta: 2010-2008 28
Godišta: 2007-2005 31
Godišta: 2004-2002 3
Godišta: 2002-1979 4
Godišta: 2011-2008 2
Godišta: 2011-2005 1
Godišta: 2001-1989 1
Godišta: 2001-1959 2
Godišta: 2014-2013 3
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2011 3
Godišta: 2010-2010 2
Godišta: 2009-2009 3
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.