Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Selekcije i discipline

Selekcije
Discipline
Zastupljene takmičarske kategorije
Godišta: 2014-2013
Vrtićanci B -18, 2013/2014/2015 Vrtićanci B -20, 2013/2014/2015 Vrtićanci B -22, 2013/2014/2015 Vrtićanci B -24, 2013/2014/2015 Vrtićanci B -26, 2013/2014/2015 Vrtićanci B -28, 2013/2014/2015 Vrtićanci B -30, 2013/2014/2015 Vrtićanci B -33, 2013/2014/2015 Vrtićanci B +33, 2013/2014/2015
Godišta: 2012-2011
Vrtićanci A -18, 2011/2012 Vrtićanci A -21, 2011/2012 Vrtićanci A -24, 2011/2012 Vrtićanci A -27, 2011/2012 Vrtićanci A -30, 2011/2012 Vrtićanci A -33, 2011/2012 Vrtićanci A -36, 2011/2012 Vrtićanci A -39 2011/2012 Vrtićanci A -43 2011/2012 Vrtićanci A +43 2011/2012
Godišta: 2010-2008
Mlađi kadeti A -24 Mlađi kadeti B -24 Mlađi kadeti A -27 Mlađi kadeti B -27 Mlađi kadeti B -30 Mlađi kadeti A -30 Mlađi kadeti B -33 Mlađi kadeti A -33 Mlađi kadeti A -36 Mlađi kadeti B -36 Mlađi kadeti A -39 Mlađi kadeti B -39 Mlađi kadeti B -43 Mlađi kadeti A -43 Mlađi kadeti B -47 Mlađi kadeti A -47 Mlađi kadeti A -51 Mlađi kadeti B -51 Mlađi kadeti A +51 Mlađi kadeti B +51
Godišta: 2007-2005
Kadeti A -33 Kadeti B -33 Kadeti A -37 Kadeti B -37 Kadeti A -41 Kadeti B -41 Kadeti B -45 Kadeti A -45 Kadeti A -49 Kadeti B -49 Kadeti A -53 Kadeti B -53 Kadeti A -57 Kadeti B -57 Kadeti B -61 Kadeti A -61 Kadeti A -65 Kadeti B -65 Kadeti A +65 Kadeti B +65
Godišta: 2004-2002
Juniori B -45 Juniori B -48 Juniori B -51 Juniori B -55 Juniori B -59 Juniori B -63 Juniori B -68 Juniori B -73 Juniori B -78 Juniori B +78
Godišta: 2002-1989
Seniori B -54 Seniori B -58 Seniori B -63 Seniori B -68 Seniori B -74 Seniori B -80 Seniori B -87 Seniori B +87
Godišta: 2011-2008
KA-1 Mlađi kadeti, 8-11 god., 8-5 geup, Klasa B KA-2 Mlađi kadeti, 8-11 god., 4-1 geup, Klasa B
Godišta: 2011-2005
KA-5 Kadeti, 8-14 god. 1-3 poom, Klasa A
Godišta: 2007-2005
KA-3 Kadeti, 12-14 god. 8-5 geup, Klasa B KA-4 Kadeti, 12-14 god. 4-1 geup, Klasa B
Godišta: 2004-2002
JA-3 Juniori, 15-17 god., 1-3 poom/DAN, Klasa A JA-1 Juniori, 15-17 god., 8-5 geup, Klasa B JA-2 Juniori, 15-17 god., 4-1 geup, Klasa B
Godišta: 2001-1989
SA-2 Seniori, 18-30 god., > 1 DAN
Godišta: 2001-1959
SA-1 Seniori, >18 god., 6-1 geup, Klasa B
Godišta: 1988-1979
SA-3 Seniori, 31-40 god., > 1 DAN
Godišta: 1979-1969
MA-1 Seniori, 41-50 god., > 1 DAN
Godišta: 1968-1959
MA-2 Seniori, 51-60 god., > 1 DAN
Godišta: 1958-1954
MA-3 Seniori, 61-65 god., > 1 DAN
Godišta: 1954-1939
MA-4 Seniori, +65 god., > 1 DAN
 
Godišta: 2014-2013
Vrtićanke B -16, 2013/2014/2015 Vrtićanke B -18, 2013/2014/2015 Vrtićanke B -20, 2013/2014/2015 Vrtićanke B -22, 2013/2014/2015 Vrtićanke B -24, 2013/2014/2015 Vrtićanke B -26, 2013/2014/2015 Vrtićanke B -28, 2013/2014/2015 Vrtićanke B -30, 2013/2014/2015 Vrtićanke B -33, 2013/2014/2015 Vrtićanke B +33, 2013/2014/2015
Godišta: 2012-2011
Vrtićanke A -18, 2011/2012 Vrtićanke A -21, 2011/2012 Vrtićanke A -24, 2011/2012 Vrtićanke A -27, 2011/2012 Vrtićanke A -30, 2011/2012 Vrtićanke A -33, 2011/2012 Vrtićanke A -36, 2011/2012 Vrtićanke A -39, 2011/2012 Vrtićanke A -43 2011/2012 Vrtićanke A +43 2011/2012
Godišta: 2010-2008
Mlađe kadetkinje A -24 Mlađe kadetkinje B -24 Mlađe kadetkinje A -27 Mlađe kadetkinje B -27 Mlađe kadetkinje B -30 Mlađe kadetkinje A -30 Mlađe kadetkinje B -33 Mlađe kadetkinje A -33 Mlađe kadetkinje A -36 Mlađe kadetkinje B -36 Mlađe kadetkinje A -39 Mlađe kadetkinje B -39 Mlađe kadetkinje B -43 Mlađe kadetkinje A -43 Mlađe kadetkinje B -47 Mlađe kadetkinje A -47 Mlađe kadetkinje A -51 Mlađe kadetkinje B -51 Mlađe kadetkinje A +51 Mlađe kadetkinje B +51
Godišta: 2007-2005
Kadetkinje A -29 Kadetkinje B -29 Kadetkinje B -33 Kadetkinje A -33 Kadetkinje A -37 Kadetkinje B -37 Kadetkinje A -41 Kadetkinje B -41 Kadetkinje A -44 Kadetkinje B -44 Kadetkinje B -47 Kadetkinje A -47 Kadetkinje A -51 Kadetkinje B -51 Kadetkinje A -55 Kadetkinje B -55 Kadetkinje A -59 Kadetkinje B -59 Kadetkinje B +59 Kadetkinje A +59
Godišta: 2004-2002
Juniorke B -43 Juniorke B -46 Juniorke B -49 Juniorke B -52 Juniorke B -55 Juniorke B -59 Juniorke B -63 Juniorke B -68 Juniorke B +68
Godišta: 2002-1989
Seniorke B -46 Seniorke B -49 Seniorke B -53 Seniorke B -57 Seniorke B -62 Seniorke B -67 Seniorke B -73 Seniorke B +73
Godišta: 2011-2008
KB-1 Mlađe kadetkinje, 8-11 god., 8-5 geup, Klasa B KB-2 Mlađe kadetkinje, 8-11 god., 4-1 geup, Klasa B
Godišta: 2011-2005
KB-5 Kadetkinje, 8-14 god., 1-3 poom, Klasa A
Godišta: 2007-2005
KB-4 Kadetkinje, 12-14 god., 4-1 geup, Klasa B KB-3 Kadetkinje, 12-14 god., 8-5 geup, Klasa B
Godišta: 2007-2002
K-JB Kreativ Juniorke, 12-17 god., >1 poom/DAN
Godišta: 2004-2002
JB-1 Juniorke, 15-17 god., 8-5 geup, Klasa B JB-2 Juniorke, 15-17 god., 4-1 geup, Klasa B JB-3 Juniorke, 15-17 god., 1-3 poom/DAN, Klasa A
Godišta: 2001-1989
SB-2 Seniorke, 18-30 god., >1 DAN
Godišta: 2001-1959
K-B Kreativ Seniorka, >18 god., >1 poom/DAN SB-1 Seniorke, >18 god., 6-1 geup
Godišta: 1988-1979
SB-3 Seniorke, 31-40 god., >1 DAN
Godišta: 1978-1969
MB-1 Seniorke, 41-50 god., >1 DAN
Godišta: 1968-1959
MB-2 Seniorke, 51-60 god., >1 DAN
Godišta: 1958-1954
MB-3 Seniorke, 61-65 god., >1 DAN
Godišta: 1954-1939
MB-4 Seniorke, +65 god., >1 DAN
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.