Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 621
Godišta: 2015-2014 16
Godišta: 2013-2012 53
Godišta: 2011-2009 73
Godišta: 2008-2006 90
Godišta: 2005-2003 39
Godišta: 2003-1990 12
Godišta: 2012-2009 4
Godišta: 2012-2006 1
Godišta: 2015-2015 10
Godišta: 2014-2014 9
Godišta: 2013-2013 11
Godišta: 2012-2012 6
Godišta: 2010-2010 5
Godišta: 2009-2009 4
Godišta: 2008-2008 3
Godišta: 2007-2007 4
Godišta: 2006-2006 1
Godišta: 2005-2005 2
Godišta: 2015-2014 8
Godišta: 2013-2012 24
Godišta: 2011-2009 74
Godišta: 2008-2006 71
Godišta: 2005-2003 24
Godišta: 2003-1990 9
Godišta: 2012-2009 11
Godišta: 2012-2006 4
Godišta: 2002-1990 1
Godišta: 1989-1980 1
Godišta: 2015-2015 8
Godišta: 2014-2014 4
Godišta: 2013-2013 3
Godišta: 2012-2012 7
Godišta: 2011-2011 2
Godišta: 2010-2010 3
Godišta: 2009-2009 10
Godišta: 2008-2008 6
Godišta: 2007-2007 3
Godišta: 2006-2006 4
Godišta: 2005-2005 1
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.