Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 675
Godišta: 2015-2013 25
Godišta: 2012-2011 51
Godišta: 2010-2008 84
Godišta: 2007-2005 97
Godišta: 2004-2002 42
Godišta: 2002-1989 19
Godišta: 2011-2008 15
Godišta: 2011-2005 4
Godišta: 2001-1959 1
Godišta: 1979-1969 1
Godišta: 2014-2014 10
Godišta: 2013-2013 8
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2011 14
Godišta: 2015-2013 13
Godišta: 2012-2011 35
Godišta: 2010-2008 87
Godišta: 2007-2005 76
Godišta: 2004-2002 29
Godišta: 2002-1989 10
Godišta: 2011-2008 19
Godišta: 2011-2005 5
Godišta: 2001-1989 2
Godišta: 2014-2014 5
Godišta: 2013-2013 7
Godišta: 2012-2012 5
Godišta: 2011-2011 7
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.