Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 229
Godišta: 2014-2012 32
Godišta: 2011-2009 42
Godišta: 2008-2006 19
Godišta: 2005-2003 5
Godišta: 2015-2014 4
Godišta: 2013-2013 4
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2011 4
Godišta: 2010-2010 2
Godišta: 2009-2009 4
Godišta: 2014-2012 15
Godišta: 2011-2009 26
Godišta: 2008-2006 34
Godišta: 2005-2003 8
Godišta: 2003-1980 2
Godišta: 2012-2009 1
Godišta: 2002-1990 1
Godišta: 2002-1960 1
Godišta: 2015-2014 7
Godišta: 2013-2013 4
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2011 4
Godišta: 2010-2010 2
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.