Trenutno smo nedostupni...

Informacije o turniru

Prijavljeni takmičari: 229
Godišta: 2013-2011 32
Godišta: 2010-2008 42
Godišta: 2007-2005 19
Godišta: 2004-2002 5
Godišta: 2014-2013 4
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2011 4
Godišta: 2010-2010 4
Godišta: 2009-2009 2
Godišta: 2008-2008 4
Godišta: 2013-2011 15
Godišta: 2010-2008 26
Godišta: 2007-2005 34
Godišta: 2004-2002 8
Godišta: 2002-1979 2
Godišta: 2011-2008 1
Godišta: 2001-1989 1
Godišta: 2001-1959 1
Godišta: 2014-2013 7
Godišta: 2012-2012 4
Godišta: 2011-2011 4
Godišta: 2010-2010 4
Godišta: 2009-2009 2
Za sve dodatne informacije u vezi pravila, prijava i učestvovanja takmičara pozovite:
Belmir Berberović, 061 273 069.